Set 12 ขนมปังกะโหลก ขนมปังนมสด ขนมปังกระเทียม ขนมปังกรอบเนย

Set 12
    ขนมปังกะโหลก ขนมปังนมสด ขนมปังกระเทียม ขนมปังกรอบเนย ขนมปังธัญพืช(โฮลวีต)

 
ราคา 2,490 บาท
ใช้ระยะเวลาอบรม 1 วัน เริ่ม 10:00 - 17:00 น.
 
 
Visitors: 34,574