Set 11 พายร่วน/ พายชั้นไส้สับปะรด โคนครีมไส้ต่างๆ

 

Set 11
พายร่วน/ พายชั้นไส้สับปะรด/ โคนครีมไส้ต่างๆ 

 
ราคา 2,490 บาท
ใช้ระยะเวลาอบรม 1 วัน เริ่ม 10:00 - 17:00 น.
 
 
Visitors: 34,574