Set 6 ทีรามิสุ/ ทาร์ตผลไม้สด/ ทาร์ตสับปะรด บลูเบอร์รี่ชีสเค้ก/ สตรอเบอร์รี่ชีสเค้ก

Set 6

ทีรามิสุ ทาร์ตผลไม้สด ทาร์ตสับปะรด ทาร์ตสตรอเบอร์รี่
บลูเบอร์รี่ชีสเค้ก สตรอเบอร์รี่ชีสเค้ก

ราคา 2,490 บาท 
ใช้ระยะเวลาอบรม 1 วัน เริ่ม 10:00 - 17:00 น.

  

 

 

Visitors: 34,574