Set 4 เค้กฝอยทอง ชิฟฟ่อน / แยมโรล

Set 4

เค้กฝอยทอง ชิฟฟ่อนใบเตย ชิฟฟ่อนกาแฟ
ชิฟฟ่อนช็อคโกแลตแยมโรลส้ม แยมโรลสตรอเบอร์รี่


ราคา 2,490 บาท
ใช้ระยะเวลาอบรม 1 วัน เริ่ม 10:00 - 17:00 น.

  

 

 

Visitors: 34,136