Set 3 เค้กแบล็กฟอเรส / เค้กชาไทยหน้านิ่ม เค้กส้มหน้านิ่ม / เค้กเรดเบอร์รี่หน้านิ่ม

 Set 3

เค้กแบล็กฟอเรส เค้กส้มหน้านิ่ม เค้กเรดเบอร์รี่หน้านิ่ม
เค้กชาไทยหน้านิ่ม เค้กกาแฟหน้านิ่ม


ราคา 2,490 บาท 
ใช้ระยะเวลาอบรม 1 วัน เริ่ม 10:00 - 17:00 น.

 

 

Visitors: 34,136